Uratowany z białaczki

Elias MIkhael z Rachiine daje świadectwo uzdrowienia jego półtorarocznego bratanka Mandou. Chłopiec cierpiący na groźną odmianę białaczki. Chłopiec cierpiący na groźną odmianę białaczki, zdiagnozowanej 2 marca 2002 roku, był leczony w szpitalu w Trypolisie i poddany licznym transfuzjom krwi. Zaniepokojeni rodzice zaczęli intensywnie prosić św. Rafkę o pomoc, która zjawiła się we śnie, zapewniając o uzdrowieniu chłopca. Ojciec zaczął dodawać do posiłków synka odrobinę ziemi pochodzącej do posiłków sW: ynka odrobinę ziemi pochodzącej z grobu świętej. Stan Mandou stopiniono się polepszał. Po miesiącu badania wykazały całkowity zanik białaczki.

W: M. Chaberka, Nabożeństwo do św. Rity, Wyd. AA, Kraków 20154